Login

su

รูปภาพของ su

su

ระดับผู้ใช้
authenticated user
ภาษา
English
Time Zone
America/Chicago: Your time -5 hours

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
5 ปี 49 สัปดาห์
Materials Submitted
หัวข้อเรื่อง Rating Viewsเรียงไอคอน Last Updated ความคิดเห็น ภาษา
Powered By
3.333335
1,462 พ.ย. 24 200 0 อังกฤษ
UbuCon
3
6,232 ก.ค. 11 200 0 Norwegian...
Ubucon Oslo Banner
1
6,258 ส.ค. 9 2009 0 อังกฤษ
Hardy Party 2
2
6,457 พ.ค. 16 201 0 อังกฤษ
Autopista a la libertad
5
6,761 มี.ค. 12 20 0 Spanish
UbuCon Oslo 2008 URP Intrepid
3
7,012 ต.ค. 17 200 0 Norwegian...
Random Ubuntu Advocacy Banner
4.5
7,275 ส.ค. 24 200 0 อังกฤษ
Spainish install party
2
7,317 พ.ย. 6 2008 0 Spanish
Is Ubuntu for you?
2.8
10,110 พ.ย. 29 200 3 อังกฤษ
Yellow Clouds
4.333335
11,957 พ.ย. 6 2008 2 อังกฤษ