Login

Make Materials

Detta borde vara en inkörsport till en väldigt komplett samling verktyg, tips, tricks, förslag, applikationer, eller andra resurser som kan hjälpa en Ubuntu distributör att skapa material.

Förslag till "tipsämnen":

  • Slogans - Slagord och slående rubriker
  • Utdrag - Vanliga anledningar till varför Ubuntu är bättre
  • Design guider - Färgpalleter och utformningsförslag
  • Dont's - Saker att undvika. Vanliga fel på Ubuntu affischer.

Vem som helst kan redigera denna sektion och lägga till information. Du kan behöva logga in först.*
Lägg gärna till något som materialtillverkaren kanske vill veta.

*Inloggningsprocessen använder din Launchpad användare.
För att logga in, klicka "Log in" under loggan uppe i högra hörnet på denna sida.
För att registrera, gå till: